Για αποστολή αρχείου στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Ενημέρωση: Η προθεσμία αιτήσεων εγγραφής στο ΠΠΕΤΤΗΧΕ έληξε 5/10 13:30









(μην συμπληρώσετε αυτό το πεδίο)


Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνσή σας είναι σωστή!







Μέγιστο μέγεθος 2Mb. Αν έχετε πολλά αρχεία προς αποστολή συνίσταται να τα συμπιέσετε σε ένα αρχείο (π.χ. zip, gz). -- Οδηγίες windows, Mac OS


Πατήστε το κουμπί και περιμένετε μέχρι να αποσταλλεί το αρχείο σας. Μην ακυρώσετε τη διαδικασία.